Služby

Naša firma Vám ponúka tie najkvalitnejšie služby v oblast stavebníctva. Či už sa jedná o výstavbu alebo rekonštrukciu. Našim zákazníkom navyše zaisťujeme komplexné služby:  inžiniersku činnosť a realizáciu celej stavby „na kľúč“ . 

Ponúkame Vám :

  • výkon činnosti Stavebný dozor
  • výkon činnosti Stavbyvedúci
  • výkon činnosti Koordinátor bezpečnosti prác
  • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  • Murárstvo - realizácia všetkých murárskych prác, od murovania až po obklad kúpelne
  • Verejné obstarávanie
  • Dodávka + montáž solárnych vákuových trubicových  slnečných kolektorov 
 
 

 

Certifikáty a oprávnenia