Základné údaje APRICUS

Vákuovému trubicovému kolektoru Apricus môže v reálnych podmienkach (výkonoch) len málokto konkurovať. Dôvodom je to, že na absorpčnú  plochu vákuovej trubice dopadajú slnečné lúče  celý deň kolmo, čo nie je  možné u žiadneho plochého kolektoru. Pri kolmom dopade  slnečného žiarenia dochádza k premene maximálneho množstva žiarenia na tepelnú energiu. Je  jasné, že valcovitá absorpčná plocha je vo výhode oproti plochému kolektoru. K ochladzovaniu kolektoru  pri vákuových trubicových kolektoroch nedochádza lebo má skvelý izolant „ vákuum“ a preto sú schopné pracovať s maximálnym ziskom a minimálnou stratou cez celý rok.

Vakuový trubicový kolektor Apricus® pracuje bez závislosti na  teplote prostredia až do -48 °C.

Slnečné žiarenie na trubicovom kolektore s valcovým absorbérom je rovnomerné  od východu až po západ slnka. Vákuová trubica s valcovitým tvarom, tak tiež zabezpečuje korekciu vychýlenia od južného nasmerovania kolektoru, čo pri použití plochých kolektorov vyžaduje , špeciálne natočenú konštrukciu ( cenové navýšenie ), alebo sa musíte zmieriť s nižším výkonom kolektoru, čo je v praxi bežný jav, nakoľko nie všetci majú možnosť nasmerovať kolektor priamo na juh