Účinnosť trubíc APRICUS

 
ÚČINNOSŤ VÁKUOVEJ TRUBICE A ABSORBČNEJ VRSTVY JE SKUTOČNE 92% A VIAC, TU ALE PODOBNOSŤ TRUBICOVÝCH SYSTÉMOV KONČÍ.

 

Vnútorné usporiadanie a odovzdávanie tepla v trubicach APRICUS

 

Pri vákuových trubicách APRICUS, je teplo odoberané  tam kde ho je najciac.

 

 

Vnútorné usporiadanie a odovzdávanie tepla v trubicach u ostatných výrobcov 

Pri tejto konštrukcii sa väčšia časť tepla stratí skôr, ako sa dostane k heat-pipe

Kolektory s takýmito trubicami je možné zakúpiť pod všelijakými značkami ale tepelné zisky tu môžu byť dokonca nižšie, ako pri plochých kolektoroch.