NA STIAHNUTIE:

Manual-pre-domácnosti-IS-Zelena-domacnostiam-v2-01022016.pdf (4626254)

-  Žiaosť o vydanie poukážky tu : https://is.zelenadomacnostiam.sk/ziadost/1

 

Dotácia na solárny kolektor Apricus,  Suntask®

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NA INŠTALÁCIU SLNEČNÝCH KOLEKTOROV

 

§  slnečné kolektory;

§  nosná konštrukcia na upevnenie kolektorov;

§  akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;

§  komponenty nutné pre prevádzku solárneho systému (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, snímače teploty, teplonosná kvapalina, solárne rozvody, riadiaca jednotka);

§  montážny materiál potrebný na zapojenie solárneho systému;

§  montážne práce;

§  skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

 

PLÁNOVANÉ SADZBY A MAXIMÁLNE VÝŠKY PODPORY HODNOTY POUKÁŽKY

 

Sadzba pri slnečných kolektorov pre rodinný dom:

 je 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 750 € na inštaláciu.

 

Sadzba pri slnečných kolektoroch pre bytový dom je:

o   450 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov  pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome,

o   9 000 € a 350 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov presahujúceho 20 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome.