SLNEČNÉ kolektory APRICUS

Charakteristika

       

Austrálske solárne vákuové termické trubicové kolektory APRICUS® - ČISTÁ SOLÁRNA RASA. predstavujú to najmodernejšie riešenie v oblasti solárnej technológie.

       
 

Popis

     
       

Absorpčná plocha je po celom obvode vákuových trubíc čo znamená, že v priebehu celého dňa dopadajú slnečné lúče kolmo na absorpčnú plochu rovnako ako žiarenie emitované zo slnka na zemský povrch. Vákuum v trubiciach predstavuje perfektný izolant, ktorého akumulačné vlastnosti sú využiteľné predovšetkým v zimnom období. 
Získané teplo je odovzdávané medeným trubkám HEAT PIPE uprostred sklených trubíc. Medené trubky HEAT PIPE predstavujú technológiou odovzdávania tepla prestupom. Takáto termická sústava zaisťuje vysokú účinnosť 
predovšetkým v prechodnom a zimnom období. Takto konštruované solárne kolektory zabezpečujú celoročnú 
prevádzku pri minimálnych nákladoch. Ide o produkty vysoko spoľahlivé s dlhou životnosťou.

       
       
 

APRICUS® sú CERTIFIKOVANÉ solárne zariadenia určené na predaj v rámci EÚ s najvyššou európskou kvalitou.

       
 

Ocenenie produktu

     
 

Ocenenie pre APRICUS AP: V rámci TOP10 najužitočnejších zelených technológií na svete získala značka APRICUS AP prestížne ocenenie ako jeden z najekologickejších produktov na svete. Viac na Sustainable Industries . 

Nezávislá americká agentúra Sustainable Technologies (Obnoviteľné technológie) vydáva každoročne správu 
o stave narastajúcich ekologických technológií, ktoré rôznym spôsobom ovplyvňujú naše životné prostredie. 
Team odborníkov hodnotí vplyv rôznych technológií ale aj produktov spadajúcich do kategórie šetrenia energie. 
Rovnako do tejto kategórie spadajú aj stavby, ktoré ako veľmi významný prvok ovlyvňujú svojou kvalitou životné prostredie. Hodnotí sa pritom architektúra, dizajn, estetika, trhové uplatnenie, vplyv na životné prostredie, novátorstvo 
a celosvetový prínos pre budúce generácie. Úroveň jednotlivých zložiek hodnotia organizácie 
U.S Green Building Council´s Leadership in Energy a Environmntal Design (LEED).

SOLAR DECATHLON USA University - Ocenenie amerických akademických univerzít pre APRICUS AP ako najlepší 
produkt v solárnych termických technológiách.